Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Půlmaraton již popáté v Přibyslavi

Běžci jsou lidé, kterým není lhostejné jejich zdraví, ani to jak vypadá jejich tělo a tím i duše. Jsou to lidé, kteří jsou schopni překonat sami sebe, i když se jim právě nechce, a pokud už chtějí uběhnout vzdálenost, jakou je půlmaraton, musí mít v sobě i jistou dávku cílevědomosti. S trochou nadsázky můžeme předpokládat, že pokud jsou někomu blízké právě tyto atributy, znamená to, že mu není lhostejný ani vztah k jeho okolí, k lidem v něm a také k jeho práci. Není tedy nic lepšího, než udělat z lidí ve svém okolí běžce! To budiž možná hlavním mottem, ale i důvodem, proč se město Přibyslav, společnost ACO Industries k.s. (generální partner) a společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. (partner) rozhodli uspořádat v Přibyslavi půlmaratonský běh.

Půlmaratonská trať není zas tak dlouhá, aby ji zdravý jedinec nemohl uběhnout, ale není už zas tak krátká, aby ji bylo možno bez následků absolvovat bez jakékoliv přípravy. Je to trať, která nebolí tak jako maraton, ale je to trať, která začínajícího běžce k maratonu přibližuje. A jakou jinou vzdálenost pro takovýto běh v Přibyslavi zvolit, když trasa od rozlehlého sportovního areálu v Přibyslavi překrásným údolím řeky Sázavy cyklostezkou po staré železniční trati do Sázavy a zpět odpovídá téměř přesně délce půlmaratonu.

Chci Vás proto všechny pozvat na tento závod, bez bázně a hany můžete vstoupit mezi skutečné běžce. Navíc pro Vás i Vaše děti bude připraven bohatý doprovodný program, přivítá Vás město s bohatou historií, město na úpatí překrásné Vysočiny, již na trati bohatě zakusíte. Další předností našeho běhu je, že většina trati vede po u nás tak neobvyklé rovině a závěrečné stoupání pak jen umocní celý zážitek z celého běhu tak, že si budete jisti, že v tomto drsném kraji není nic zadarmo.

Má osobní běžecká kariéra „skončila“ s počátkem mé práce pro město Přibyslav. Ve změti pracovních a rodinných starostí nezbýval čas. Slibuji ale, že pokud se podaří startovní listinu našeho běhu zcela zaplnit, rezervuji si poslední startovní číslo pro sebe.

Věřím, že se v cíli šťastně shledáme!


Martin Kamarád
starosta města