Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Pravidla závodu

 • Pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne.
 • Hlavní závod je otevřený zdravotně způsobilým běžcům starším 15 let.
 • Účastníci ve věku do 18 let musí mít písemný souhlas s účastí v závodě od svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Po celé délce tratě je doprovod běžce na in-linech, jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Startovné je konečné a je nevratné.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo v naléhavém případě pozměnit trasu běhu.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Účastník bere na vědomí, že se část trasy závodu vede přes pozemní komunikaci a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu a proběhnout všemi kontrolami. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit.
 • Předávka štafet (náramek s čipem) probíhá ve vyznačeném 20 m úseku za cílem.

PROPOZICE ZÁVODU